Vedecké štúdie naznačujú, že sálavé vykurovanie pomáha chrániť pred šírením infekcie Covid-19

Používanie sálavých ohrievačov v továrňach a pracovných prostrediach by mohlo mať zdravotný a bezpečnostný prínos vo vzťahu k potenciálnemu šíreniu Covid-19.

Vysoko uznávaný inštitút Hermann Rietschel pre vykurovaciu a ventilačnú techniku ​​na Technickej univerzite v Berlíne poukazuje na skutočnosť, že sálavé ohrievače nespôsobujú rotáciu vzduchu ako mnohé konvenčné vykurovacie systémy.

Je známe, že infekcia Covid-19 sa prenáša najmä kvapôčkovou infekciou a aerosólmi, teda mikrokvapkami vznikajúcimi pri rozprávaní, kašľaní alebo kýchaní. Profesor Martin Kriegel, vedúci Inštitútu Hermanna Rietschela, oddelenie energetických systémov budov, vysvetľuje ako: „Väčšie častice klesajú k zemi rýchlejšie. Menšie častice sledujú prúdenie vzduchu a môžu zostať vo vzduchu pomerne dlho.“

Profesor Kriegel však dodáva, že: „Aj väčšie kvapôčky (>60 μm) sa môžu za určitých okolností šíriť ďaleko do miestnosti. Možné horizontálne pohyby vzduchu ešte viac zintenzívňujú rozširovací efekt.“

Štúdie dospeli k záveru sálavé vykurovacie systémy môžu výrazne znížiť riziko infekcie Covid-19. Je to preto, že infračervené sálavé vykurovacie systémy prenášajú teplo pomocou elektromagnetických vĺn, zvyčajne nazývaných infračervené lúče.
Tie sa pri dopade na pevný materiál premieňajú na teplo. Teplo sa tak prenáša do okolitého priestoru bez akéhokoľvek pohybu vzduchu.