Aj keď používanie konvenčného spôsobu vykurovania je stále populárny, vysokoteplotné infračervené teplomety Kriváň sú veľmi výhodným riešením pre mnohé priemyselné objekty a aplikácie.

Infračervené žiarenie sa okrem vykurovania priestoru môže použiť napríklad na vytvrdzovanie povrchových úprav, na sušenie papiera, náterov, poprípade na formovanie plastov.

Infračervené žiarenie je progresívna metóda vykurovania využívajúca energiu žiarenia, ktorá sa premení na teplo, keď narazí na pevný materiál. Infračervené žiarenie nie je absorbované vzduchom, takže nevznikajú žiadne prenosové straty energie.